Psychoedukacyjne warsztaty dla dzieci – dramowe bajki o zachowaniach społecznych

________________________________________________________________________________________________________________________________

Z czasem, kiedy dzieci dojrzewają, coraz większą wagę zaczyna odgrywać grupa rówieśnicza. Zadbajmy zatem wspólnie o to, jak dzieci odnajdą się w coraz bardziej skomplikowanych realach z innymi. Współpraca, komunikacja jest wyzwaniem nawet dla nas, osób dorosłych, ułatwmy zatem naszym dzieciom odnalezienie się w sytuacjach społecznych.

Psychoedukacyjne warsztaty dla dzieci zakładają naukę przez doświadczenie różnych, czasami trudnych sytuacji społecznych. Poprzez dramę ożywiamy te sytuacje podczas naszych zajęć. Dzięki temu dzieci mają szansę wypracować konstruktywne sposoby radzenia sobie z trudnościami.

Tematy ważne z perspektywy kształtowania zachowań społecznych:

 • Współpraca.
 • Jak pogodzić się z przegraną?
 • Jak szanować czyjąś przestrzeń?
 • Jak ze sobą rozmawiać, nawet kiedy się nie zgadzamy?
 • Jak rozmawiać, kiedy się pokłóciliśmy?
 • Po co przestrzegać reguł gry?
 • Jak zwiększać samoregulacją i samokontrolę?
 • Zasady w naszej grupie.
 • Optymizm.
 • Jak się żegnać?

Psychoedukacyjne warsztaty dla dzieci – organizacja warsztatów:

organizacja warsztatów gruntownia

 • Programem „dramowe bajki o zachowaniach społecznych” skierowane są do dzieci w: przedszkolach (dzieci od 4 r.ż.), zerówkach, klasach 1-3 szkoły podstawowej.
 • Bajki prowadzone są w grupach do 25 osób.
 • Czas trwania jednej bajki od 45 do 60 min.
 • Każde zajęcia prowadzą dwie trenerki (wykształcenie kierunkowe- psychologia, pedagogika).
 • Bajki prowadzimy na terenie Warszawy i okolic.
 • Cena zależna jest od liczby grup i podlega negocjacji.
 • Dzieci grają na ciekawych instrumentach intuicyjnych tj. tingsze, bębny oceaniczne, kije deszrekwizyty teatralne dla przedszkolakówczowe, kubki burzowe i wiele, wiele innych. Wartość naszego zbioru to ok. 7000 zł.
 • W cenie warsztatów jest ubezpieczenie zestawu. W razie wyrządzonej szkody rodzice, ani placówka nie są obciążone kosztami.
 • Zapewniamy niezbędne materiały: rekwizyty teatralne, materiały plastyczne.

 

materiały dydaktyczne o emocjach dla nauczycieli

 • Wychowawcy oraz rodzice otrzymują MATERIAŁY DYDAKTYCZNE (w sumie ok. 30 stron). Zawierają one wprowadzenie w tematykę danej emocji, wskazówki do dalszej pracy, zestaw ćwiczeń dla nauczycieli oraz ćwiczenia dla rodziców.
 • Wychowawcy oraz rodzice otrzymują BAJKI DO POCZYTANIA, które kontynuują tematykę warsztatów.
 • Dzieci otrzymuję kolorowankę o emocjach w formacie A3.

Rozpocznij program już jutro!

 

Dlaczego tak ważne jest, aby kształtować relacje dzieci od początku ich bycia w grupie?

Dramowe bajki o zachowaniach społecznych to kompleksowy program, który sprzyja rozwojowi społecznemu dzieci. Jak pisze Schaffer w swojej już kultowej książce Psychologia dziecka w odpowiednim czasie od dzieci oczekuje się kompetencji społecznych, czyli zdolności dzieci do radzenia sobie z własnymi stanami emocjonalnymi oraz do rozpoznawania i reagowania na emocje innych”. Poprzez bajki możemy wspomagać nasze dzieci, aby w sposób konstruktywny poznawały siebie w kontekście grupie rówieśniczej, co jest jednym z głównych wyzwań uczniów i uczennic w szkole podstawowej.

Jakie są korzyści z udziału w „dramowych bajkach o zachowaniach społecznych”?

 • Dzieci darzą siebie szacunkiem.
 • Potrafią współpracować, ze sobą.
 • Potrafią rozwiązywać konflikty, bez agresji czy przemocy.
 • Wiedzą jak zawiązywać relacje w nowych grupach.
 • Radzą sobie ze swoimi impulsami.
 • Kształtują optymistyczne spojrzenie na życie.
 • Lubią być w szkole!

Skąd wiemy, że to działa?

Analiza wypowiedzi dzieci wykazała, że dramowe bajki o zachowaniach społecznych są skuteczne.
Dzieci, które brały udział w II cyklu bajek o zachowaniach społecznych przywołały sposoby wypracowane na warsztatach, jak również sposoby radzenia sobie z emocjami, które zostały przepracowane podczas bajek z I cyklu. Dzieci odwołały się do warsztatów, w których brały udział w poprzednim roku szkolnym!

raport ewaluacji dla dzielnicy Mokotów GRUNTOWNIA

Jak pracujemy?

Aby ułatwić dzieciom bycie w grupie rówieśniczej proponujemy 10 warsztatów. Dzięki temu, że praca jest długoterminowa, trenerki mają szansę poznać grupę i dostosować do jej potrzeb kolejne spotkania. Takim sposobem oddziaływanie jest najsilniejsze, bo ma szansę realnie odpowiedzieć na potrzeby dzieci.

Tematy poszczególnych spotkań opracowywane są z myślą o długotrwałych korzyściach dla dzieci i klasy jako grupy.

Nadrzędnym celem jest:

 • podwyższenie umiejętności komunikowania swoich potrzeb i uczuć,
 • wyrażaniu niezgody na krzywdzące zachowanie wobec siebie i innych,
 • zwrócenie uwagi dzieci na podobieństwa między dziećmi,
 • znalezienie wspólnych zainteresowań,
 • zaakcentowanie różnic, jakie się pojawiają,
 • utrwalenie postawy akceptacji innych osób.

Pracujemy warsztatowo, co ZNACZNIE podwyższa jakość świadczonych usług. Nasz model pracy jest zgodny ze standardami pracy warsztatowej wyznaczonej przez m.in. Kurta Lewina, Carlsa Rogersa czy Krzysztofa Jedlińskiego.

Czym jest drama?

Podczas warsztatów używamy dramy stosowanej (ang. applied drama). Jest to metoda pracy z grupą bazująca na naturalnej skłonności ludzi do wcielania się w inne postacie. Pod bezpiecznym płaszczem roli uczestnicy poznają swoje sposoby reagowania, ale i trenują nowe rozwiązania sytuacji konfliktowych. Drama nie bazuje na scenariuszu, ale na improwizacji, dlatego ważne jest, aby wszystko odbywało się w duchu zabawy i spontaniczności. Dopiero wtedy ludzie odkrywają nowe możliwości działania. Czytaj więcej.

Czego jeszcze używamy podczas bajek?

W swojej pracy łączymy teatr oraz sztukę, korzystamy z inspirujących instrumentów intuicyjnych w celu edukowania dzieci. Podczas bajek wykorzystujemy:

 • Dramę – dzięki której dziecko ma szansę doświadczyć konkretnych sytuacji i zachowań;
 • Arteterapię – dzięki której dziecko otwiera się w twórczej wypowiedzi;
 • Terapię dźwiękiem – dzięki wykorzystaniu profesjonalnych instrumentów intuicyjnych (bębny, dzwonki, kije deszczowe, kubki burzowe, tingsze i inne) dziecku łatwiej pokonać nieśmiałość w wejściu w rolę.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Tematy

dramowe bajki o emocjach dla dzieci z SP

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o cyklu dramowych bajek o zachowaniach społecznych skontaktuj się z nami!

strzałka w bok