Dramowe bajki o emocjach – zajęcia psychoedukacyjne w przedszkolu na Białołęce

asertywnośćProjekt „Dramowe bajki o emocjach” jest efektem współpracy trzech różnych światów: organizacji pozarządowej, biznesu oraz placówki oświatowej. Zajęcia psychoedukacyjne w przedszkolu prowadzimy my oraz trenerki Stowarzyszenia Strefy Wzrostu.

Celem jest dostarczenie adekwatnego wsparcia dzieciom w zakresie podwyższania ich kompetencji emocjonalno-społecznych, które są ważnym elementem przeciwdziałania podejmowania zachowań ryzykownych w przyszłości. Projekt skierowany jest do dzieci od 3 do 6 roku życia, ponieważ na tym etapie rozwojowym możliwe jest jeszcze w miarę swobodne i skuteczne kształtowanie mechanizmów prozdrowotnych.

Zajęcia psychoedukacyjne w przedszkolu numer 429 na Białołęce obejmują warsztaty dla dzieci (dramowe bajki o emocjach), materiały dla wychowawczyń oraz materiały dla rodziców.

Jak dokładnie wyglądają zajęcia psychoedukacyjne w przedszkolu?

Dramowe bajki o emocjach – to program profilaktyczny, stworzony przez Gruntownie Centrum Dobrych Szkoleń, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci od 3 roku życia. Składa się on z trzech cyklów warsztatów: I o emocjach, II o zachowaniach społecznych oraz III o postawach. Wszystkie obejmują 10 tematów. Jednak, aby pogłębić oddziaływanie “Dramowych bajek o emocjach” zostało ono wzbogacone o działania Stowarzyszenia Strefa Wzrostu. Współpraca ta ma szansę na wypracowanie nowych standardów stosowania profilaktyki uniwersalnej na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponad to warsztaty prowadzone metodą wypracowaną przez Gruntownie, oraz te wypracowane przez Stowarzenie, będą prowadzone w tandemach- partnerskich, co przyczyni się do podniesienia jakości sposobów pracy z dziećmi od strony dobrej praktyki i solidnej wiedzy psychoedukacyjnej.

Podczas zajęć dzieci używają ciekawych instrumentów intuicyjnych, odgrywają role pozytywnych bohaterów tj. podróżnicy, podróżniczki odkrywających niezwykłe kariny, elfy z fabryki Św. Mikołaja, zwierzęta z Mruczącego Lasu, czy uczestnicy karawany przemierzającej tajemnicze piaski pustyni. Ale przede wszystkim bawią się fantastycznie, jednocześnie doświadczając i mówiąc o ważnych i trudnych tematach jakim są emocje, współpraca, czy niesprawiedliwość.

Projekt finansowany jest ze środków M. St. Warszawy – Urząd Dzielnicy Białołęka

Zapraszamy do wspólnego pisania wniosków i zdobywania środków finansowych na zajęcia psychoedukacyjne w przedszkolu!

.