INTERWENCJE

Problem w klasie to najczęściej agresja, przemoc, odrzucenie

__________________________________________________________________________________________________

Coraz częściej spotykamy się z problemem w klasie, który już dłużej nie może czekać. Poziom napięcia szkodzi uczeniu się. Tracą na tym wszystkim, ale przede wszystkim dzieci. W takich sytuacjach potrzeba jest interwencja specjalistów.

1 krok – identyfikacja, jaki jest problem w klasie

  1. Jeszcze przed poprowadzeniem warsztatów dla dzieci spotykamy się z rodzicami. Dowiadujemy się, jaka jest ich perspektywa problemu, co takiego się dzieje, jakie są relacje między dorosłymi.
  2. Kontaktujemy się z wychowawcami. Rozmawiamy o klasie, jakie są relacje dzieci, jakie kroki zostały podjęte, co możemy zrobić, aby ułatwić prowadzenie lekcji w grupie.

2 krok – diagnoza

  1. Dwie trenerki (wykształcenie wyższe, kierunkowe: psychologia, pedagogika) prowadzą 2 godzinny warsztat dla wybranej klasy.
  2. Ogólny scenariusz takiego warsztatu to: zapoznanie się z grupą, ustalenie zasad, ćwiczenie integrujące grupę, ćwiczenie określające poziom komunikacji, ćwiczenie pomocne w określeniu umiejętności współpracy klasy.
  3. Opracowanie raportu dotyczącego sytuacji w klasie.

3 krok – dalsza interwencja

  1. Na podstawie diagnozy projektujemy kolejne spotkania, aby problem w klasie został zminimalizowany, rozwiązany, nazwany. Korzystamy ze swojego wieloletniego doświadczenia w pracy z grupami, klasami w nawet bardzo trudnych środowiskach.
  2. Po każdych zajęciach powstaje krótka notatka o przebiegu zajęć w grupie.
  3. Prowadzimy ewaluację – na jej podstawie oceniamy skuteczność naszych działań.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

strzałka w bok