Gruntownia Centrum Dobrych szkoleń drama dla dzieci

Moduł 7 Wstyd

Dzień dobry! Witam się w kursie dla rodziców w ramach programu Poruszające Bajki o Emocjach

O wstydzie. Wprowadzenie

Wszyscy mamy przekonania co do tego, co jest możliwe do zaakceptowania przez innych i przez nas samych. Te przekonania każdy człowiek nabywa pod wpływem kultury społeczeństwa, w którym żyje. Są one odmienne w różnych środowiskach, w różnych grupach społecznych czy wiekowych. Dzieci nabywają takie przekonania pod wpływem rodziny około trzeciego roku życia, wtedy też wykształca się u nich zdolność oceniania swojego zachowania wobec tzw. standardu. Może on być zewnętrzny, np. wobec nauczycielskiej lub rodzicielskiej sankcji, pochwały, lub wewnętrzny – kiedy dziecko rozwija własne wzory zachowania. 

Wstyd, duma, poczucie winy czy żalu to tzw. emocje samośwadomościowe, które wywołują indywidualne interpretacje zdarzenia. Co to oznacza? Nie wszyscy odczuwają wstyd w tych samych sytuacjach, ponieważ uczucie to wiąże się  przekraczaniem standardów, które są bardzo indywidualne, o czym napisano wcześniej.

Co oznacza, że wstyd jest emocją samoświadomościową (uwewnętrznioną)? Do jej rozpoznawania konieczne są pewne zdolności poznawcze (dziecko musi mieć wykształcone poczucie Ja). Jeżeli dziecko nie spełnia standardu norm, zapewne będzie odczuwało wstyd, winę lub żal. Jeżeli odniesie sukces – będzie czuło dumę. Czasami, kiedy dziecko jest świadome swego wstydu, może się wstydzić swego wstydu i złościć się na siebie i wreszcie wstydzić się tego, że się złości. Scheff nazywa to „spiralą wstydu”. Aby przeżywać te emocje potrzebne są wystarczające umiejętności poznawcze, które dziecko zaczyna kształtować ok. drugiego roku życia.

Wstyd lub poczucie winy powstają wtedy, gdy dziecko ocenia siebie przez porównanie z innymi i  dochodzi do wniosku, że poniosło klęskę. Uważa, że nie zmieściło się w jakichś normach, w standardach. Osoba odczuwająca wstyd pragnie ukrycia się, zniknięcia lub śmierci. Jest to stan negatywny i bolesny. W jego wyniku dochodzi też do zakłócenia zachowania, splątania myśli, niemożności mówienia. Fizycznym objawem towarzyszącym wstydowi jest skurczenie ciała, wysiłek ukrywania przed innymi, a także przed sobą. Przybiera on postać zaburzeń mowy (np. jąkanie się, powtarzanie), odwracania głowy, wzroku, rumieńców lub ledwie słyszalnej mowy. Dziecko może używać unikowych określeń swojej osoby, tj. twierdzić, że jest głupi, nieudolny, niepewny. Określenia te nie wskazują bezpośrednio na wstyd, co nie oznacza, że go nie odczuwa. Łatwiej określić siebie negatywnie, niż przyznać się do uczucia wstydu, ponieważ pragnie się zniknięcia, a ujawnianie emocji prowadzi do otwarcia się, ukazania, odkrycia, dlatego emocja ta jest niezwykle trudna w przeżywaniu i wyrażaniu. 

Czasem ludzie przekraczają normy, ale nie przypisują sobie porażki. Raczej wyjaśniają swoją porażkę w kategoriach przypadku lub jako rezultat działań innych osób. Są też ludzie, którzy często się obwiniają, niezależnie od tego, co się dzieje. W przypadku niewłaściwego zachowania lub odczuwanej porażki, skupiają się na ocenie całej swojej osoby, nie tylko konkretnego zachowania. Rozbieżne podejście do poczucia odpowiedzialności i samooceny wynika z różnych stylów wyjaśniania (patrz: bajka o Owcy Malkontentce).

Wstyd stanowi emocjonalną oś życia społecznego, zapewniając porządek społeczny. Zmusza w pewnym sensie do podporządkowania się normom społecznym. Przewidywanie uczucia wstydu i chęć uniknięcia tej trudnej emocji, motywuje jednostkę do zaakceptowania swej cząstkowej odpowiedzialności za dobrobyt społeczności oraz do korygowania odchyleń od normy. Wstyd jest zatem ważny w wielu sytuacjach i zajmuje istotne miejsce w procesie socjalizacji w dzieciństwie. Ma wartość przystosowawczą i stanowi skuteczny regulator interakcji społecznych.

DZIECIĘCA INSTRUKCJA OBSŁUGI EMOCJI:

Jak pomóc dziecku radzić sobie ze wstydem?

Paradoksalnie praca ze wstydem nie skupia się na nim jako takim, ale nasze główne zadanie to wzmacnianie w dziecku jego osobistego potencjału oraz wiary w swoje możliwości. Należy zachęcać dziecko do ciągłego ponawiania prób i nie poddawania się. Doceniać wszystkie osiągnięcia, szczególnie zaś te, które wymagały wiele wysiłku. Należy pozwolić dzieciom na podejmowanie pewnego ryzyka. W ten sposób pragną udowodnić swoją odwagę, ale też badają swoją autonomię i poczucie siły. Należy stwarzać takie sytuacje, które uczą dzieci cierpliwości i wytrwałości, by przyswoiły sobie, że niczego nie osiąga się natychmiast i automatycznie. Wszystkie zaproponowane poniżej ćwiczenia mają charakter długofalowy.

Ćwiczenie 1: Karty zdolności (do wykorzystania przy pracy nad zazdrością, patrz: bajka o Zielonym Księciu).

To zadanie polega na systematycznym gromadzeniu kart różnych umiejętności i zdolności dziecka – ważne, by zgromadzić ich jak najwięcej (jedna karta na jedną umiejętność), np. ktoś, kto umie grać w piłkę, potrafi: łapać, rzucać, kopać, współpracować w grupie, biegać, wytrzymywać zmęczenie, itp. Warto zapisywać umiejętności bardzo szczegółowo, by każde dziecko miało worek pełen swoich kart zdolności.  W chwilach niepewności, zawstydzenia, wycofania się dziecko może sięgać do woreczka i szukać tej umiejętności, która w danej chwili jest potrzebna i która przywróci mu wiarę w siebie.

Ćwiczenie 2: Nagroda Tomasza Edisona „Nikt nie jest doskonały”.

Jeśli dziecko szybko się poddaje, wstydzi się efektów swojej pracy lub jest rozgoryczone, że coś mu nie wychodzi, można wykonać z dziećmi puchary Tomasza Edisona, który zanim wykonał żarówkę, wykonał dwa tysiące prób. Za każdym razem, kiedy dziecko zaakceptuje swój błąd i zacznie od nowa działać, należy do środka wrzucić grosik lub jakąś kulkę. Kiedy puchar będzie pełen, stanie się własnością dziecka. A po drodze nauczy go cierpliwości, wytrwałości i wiary w siebie.

Tematyka warsztatów dla dzieci

Pamiętacie bajkę o smutku i Wilczce, której przyjaciel wyprowadził się do Dębowego Lasu? Ta opowieść będzie właśnie o nim – Zajączku, który zmienił miejsce zamieszkania. W Dębowym Lesie okazało się, że też jest przedszkole i też jest Pani Sowa Mądra Głowa, która opiekowała się zwierzątkami, kiedy ich rodzice pracowali. Były tam wilczki, pajączki, dzikie koniki i wiele, wiele różnych zwierzątek. Biegały one wesoło codziennie i codziennie też przychodziły na swoją Dębową Polanę, aby bawić się wspólnie w Leśnym Przedszkolu.

Tego dnia okazało się, że wśród nich jest także Zajączek i zwierzątka bardzo chciały go poznać, bo okazało się, że niedawno wyprowadził się z Mruczącego Lasu, zostawiając swoich przyjaciół daleko, daleko. Jakże wielkie było ich zdziwienie, kiedy Zajączek nic nie mówił. Nie chciał powiedzieć, jak ma na imię, ani zagrać z nimi na ich ciekawych instrumentach. Co mógł czuć będąc nowym w grupie? Czy zwierzątka pomogły mu przełamać wstyd? Jak tego dokonały?

Podczas warsztatów dzieci:

  • poszerzają swój słownik uczuć (duma, wstyd, złość, frustracja, strach, radość)
  • trenują rozpoznawanie w/w emocji,
  • pokazują swoim ciałem i mimiką w/w emocje,
  • poznają metodę pracy (dramowa bajka),
  • pogłębiają swoją empatię, pomagając głównej bohaterce.
Kalimba wartościowe bajki dla dzieci

Uwaga!

Z naszego doświadczenia dzieci na pierwszych warsztatach na pytanie, co czuje dana osoba, używają określeń związanych z wyglądem i zachowaniem danej osoby. Np. mówiąc: czuje uśmiech, zamiast radość, albo czuje łzy, zamiast smutek.

Spróbuj:

Opisując swój dzień, spróbuj nazywać swoje emocje za pomocą właściwych słów. Pobierz listę emocji i zobacz, w jaki sposób możesz opowiedzieć o Twoim dzisiejszym dniu.

Pobierz listę uczuć

Zobacz kolejne moduły

Autorka całego zamieszania

Prowadząca

Nazywam się Marysia Maruszczyk i opowiadam bajki.

Podczas prowadzenia warsztatów dla pacjentów Centrum leczenia Nerwic dla Młodzieży zrozumiałam, że początek ich choroby ma miejsce dużo wcześniej. Pierwsze hospitalizacje na oddziałach psychiatrycznych doświadczali będąc w V-VI klasie Szkoły Podstawowej. Zatem problem istniał od dawna. Wtedy zrozumiałam, że można było im pomóc, dużo, dużo wcześniej. I od tamtego momentu zaczęłam opowiadać bajki ze zdwojoną siłą, a kieruję je głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Ale kim dokładnie jestem? Absolwentką psychologii, trenerką umiejętności miękkich, specjalizuję się w metodzie dramy stosowanej (ang. applied drama). Ale co ważniejsze, jestem mamą i żoną. Mam szczęście wychowywać dwie córki (ur. 2016 i 2018). Najczęściej zatem jestem królewiczem, tudzież macochą. Czasami syrenką Morświną.

Chciałabym, aby moje dzieci żyły w świecie, który pełen jest akceptacji i szacunku. Wiem, że współnie możemy takie miejsce stworzyć.

Dlatego założyłam Gruntownię i wraz z zespołem prowadzimy program psychoedukacyjny Poruszające Bajki o Emocjach.