Gruntownia Centrum Dobrych szkoleń drama dla dzieci

Moduł 11 Radość

Dzień dobry! Witam się w kursie dla rodziców w ramach programu Poruszające Bajki o Emocjach

O radości. Wprowadzenie

Czy życie pozbawione podstawowych przyjemności można uznać za szczęśliwe? Dlaczego radość jest tak ważna w życiu? Ewolucyjnie, podstawowe reakcje sprzyjające przetrwaniu są zwykle doświadczane jako przyjemność. Radość jest wrodzoną potrzebą psychiczną – potrzebą kompetencji i samorealizacji. Emocja ta informuje nas o tym, że chcemy być w tym stanie jak najdłużej. Informuje nas również o gotowości do podejmowania nowych wyzwań.

Jednocześnie radości doświadczamy, gdy system odpowiadający za nią i opanowanie stresu są w równowadze. Skuteczne radzenie sobie ze stresem oznacza, że pomimo szkodliwych wpływów, jesteśmy w stanie zatroszczyć się o swoje ciało i umysł. 

Emocja ta ma dodatkowo właściwości regenerujące. To umiejętność zachowania poczucia humoru w sytuacjach niesprzyjających, umiejętność dobrej zabawy i osiągnięcia stanu beztroski, które przynoszą ulgę w napięciach i stresach. Radość wypływa z osiągnięcia celu, z poczucia własnej sprawczości. Stanowi nagrodę, która skłania do powrotu do zabawy czy czynności, która ją wywołała lub za podejmowany wysiłek. Sprzyja kreatywności, daje poczucie możliwości, podtrzymuje na dłuższą metę konstruktywne przedsięwzięcia, mobilizuje energię do zaangażowania się w coś, przyczynia się do rozwoju inteligencji i osobowości.

Radość można przeżywać jako podniecenie, ekstazę,  pełne zaangażowanie w działanie mające dla nas duże znaczenie (stan wysokiej aktywacji). Współcześnie taki stan definiuje się również jako flow, „przepływ”. Ale to także stan równowagi wewnętrznej, spokoju ducha i zadowolenia (stan niskiej aktywacji).

Szczęście sprzyja interakcjom społecznym.  Wzmaga otwartość na doświadczenia, a to wzmacnia więzi z innymi,  przez to jest potężnym mechanizmem adaptacyjnym. Przynosi korzyści – jest warunkiem przetrwania. Radość przejawia się w uśmiechu, który jest powszechnie rozpoznawany jako sygnał gotowości do przyjaznej interakcji. Radość korzystnie wpływa na otoczenie społeczne poprzez zasadę wzajemności czy mimicznego sprzężenia zwrotnego – potoczne „zarażanie śmiechem”.

Wiek przedszkolny nazywany „okresem zabawy” to czas, kiedy dzieci przystosowując się do życia społecznego, uwielbiają się wygłupiać, chichotać, czy powtarzać do znudzenia ulubione czynności.  Wygłupy są znakiem, że dzieci mają ducha zabawy, potrafią bawić się beztrosko i mają głęboko zakodowane, że życie jest czymś wspaniałym. Warto to w nich pielęgnować.

DZIECIĘCA INSTRUKCJA OBSŁUGI EMOCJI:

Jak ukształtować w dziecku radość?

Emocja, jaką jest radość, wydaje się być prosta w obsłudze. Jednak umiejętność cieszenia się z drobnych rzeczy, czy umiejętność zachowania radości życia w trudnych momentach, to ogromna wartość, której warto nauczyć dzieci. Jeśli chcemy, by dzieci cieszyły się życiem, sami powinniśmy rozwijać poczucie humoru, czerpać radość z czego się tylko da i przekazywać te uczucia innym.

Trzy najważniejsze wewnętrzne mechanizmy szczęścia, to: wyznaczanie sobie ambitnych, ale realistycznych celów, wiara we własną zdolność do osiągania pożądanych celów, adekwatne informacje zwrotne  dotyczące postępów.

Jedną ze strategii pogłębiania szczęścia jest obniżanie aspiracji oraz skupianie się na celach krótkofalowych, a nie długofalowych. Bardziej życie w teraźniejszości, niż projektowanie dalekiej przyszłości. W życiu dzieci – docenianie częściowej pracy (krótkofalowość), a nie efektu końcowego (długofalowość). 

Radości możemy doświadczać, gdy mamy solidne, z dnia na dzień, budowane podstawy. Dzięki nim możemy opanować napięcie i zapanować nad stresem. Podstawy tego systemu to: humor, zabawa, ćwiczenia ciała i umysłu, techniki relaksacyjne. Skuteczne wykorzystywanie tych umiejętności powoduje, że pomimo trudności życiowych, jesteśmy w stanie zatroszczyć się o swoje ciało i umysł oraz przynieść sobie ulgę w napięciach.

W życiu zdarzają się upadki i wzloty. Ważne, by potrafić na te pierwsze spojrzeć z dystansem i poczuciem humoru. Żeby stać się dobrze dostosowanym do życia, trzeba zaakceptować fakt, że człowiek jest istotą niedoskonałą i warto przypominać dzieciom o tym, że mamy prawo do błędu. Uczyć je dystansu do siebie samych. Dziecko, które doświadcza akceptacji i miłości, łatwiej może pokochać samo siebie i poczuć dla siebie szacunek. Jeśli na jego błędy patrzymy przez palce i nie będziemy ich trywializować i wyśmiewać, łatwiej będzie mu z dystansem traktować swoją omylną ludzką naturę i pogodzić się z porażką. Nie będzie niepotrzebnie poddawało się przygnębiającym myślom i nie popadnie w nadmierny samokrytycyzm (patrz: bajka o Owcy Malkontentce). Radosne dziecko lepiej się zachowuje i ma też większą motywację do nauki.

Ćwiczenie 1. Wywoływacz marzeń (technika relaksacyjna). Poszukajcie w czasopismach zdjęć z różnymi pięknymi miejscami, które dziecko chciałoby odwiedzić. Do każdego z nich wymyślcie przygodę, w której będzie brało udział. Niech dzieci zamkną oczy i wyobrażą sobie , że są w miejscu widocznym na fotografii. Spokojnym tonem opowiedzcie mu historię z wyobraźni. Po paru razach dziecko samo będzie potrafiło użyć „wywoływaczy marzeń”, by rozpocząć własną podróż do świata fantazji. W pracy z grupą dzieci można to wykorzystać w ten sposób, że za każdym razem inne dziecko opowiada swoją przygodę.

Tematyka warsztatów dla dzieci

Znacie niebieskowłosą dziewczynę o imieniu Kalimba? Od kiedy dowiedziała się, że emocje są ważną wskazówką na temat potrzeb i pragnień ludzi, z pasją przemierza krainy w celu sprawdzenia, jak radzenie sobie z emocjami wpływa na życie ludzi. Dzisiaj interesuje ją radość.

Pozwólcie zabrać się na wycieczkę po krainach, które już znamy. Zobaczymy, jak zmieniło się życie Dyzia, kiedy potrafi czekać na swoją kolej, jak wygląda życie Królowej Szarlotki i mieszkańców jej wyspy, kiedy potrafi już wyrażać swoją złość w sposób konstruktywny. Przeniesiemy się też do Mruczącego i Dębowego Lasu. Spotkamy tam naszych znajomych – Wilczkę i Zajączka. Jak oni wyrażają swoją radość? Może nawet razem sami doświadczymy radości ze spotkania z dawno niewidzianymi znajomymi? Może Cicha Trawa, która bała się ciemności, stworzy z nami wspólne dźwiękowe opowieści, podczas których doświadczymy przyjemności tworzenia. Zaczynajmy…

Podczas warsztatów dzieci:

  • poszerzają swój słownik uczuć (duma, wstyd, złość, frustracja, strach, radość)
  • trenują rozpoznawanie w/w emocji,
  • pokazują swoim ciałem i mimiką w/w emocje,
  • poznają metodę pracy (dramowa bajka),
  • pogłębiają swoją empatię, pomagając głównej bohaterce.
Kalimba wartościowe bajki dla dzieci

Uwaga!

Z naszego doświadczenia dzieci na pierwszych warsztatach na pytanie, co czuje dana osoba, używają określeń związanych z wyglądem i zachowaniem danej osoby. Np. mówiąc: czuje uśmiech, zamiast radość, albo czuje łzy, zamiast smutek.

Spróbuj:

Opisując swój dzień, spróbuj nazywać swoje emocje za pomocą właściwych słów. Pobierz listę emocji i zobacz, w jaki sposób możesz opowiedzieć o Twoim dzisiejszym dniu.

Pobierz listę uczuć

Zobacz kolejne moduły

Autorka całego zamieszania

Prowadząca

Nazywam się Marysia Maruszczyk i opowiadam bajki.

Podczas prowadzenia warsztatów dla pacjentów Centrum leczenia Nerwic dla Młodzieży zrozumiałam, że początek ich choroby ma miejsce dużo wcześniej. Pierwsze hospitalizacje na oddziałach psychiatrycznych doświadczali będąc w V-VI klasie Szkoły Podstawowej. Zatem problem istniał od dawna. Wtedy zrozumiałam, że można było im pomóc, dużo, dużo wcześniej. I od tamtego momentu zaczęłam opowiadać bajki ze zdwojoną siłą, a kieruję je głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Ale kim dokładnie jestem? Absolwentką psychologii, trenerką umiejętności miękkich, specjalizuję się w metodzie dramy stosowanej (ang. applied drama). Ale co ważniejsze, jestem mamą i żoną. Mam szczęście wychowywać dwie córki (ur. 2016 i 2018). Najczęściej zatem jestem królewiczem, tudzież macochą. Czasami syrenką Morświną.

Chciałabym, aby moje dzieci żyły w świecie, który pełen jest akceptacji i szacunku. Wiem, że współnie możemy takie miejsce stworzyć.

Dlatego założyłam Gruntownię i wraz z zespołem prowadzimy program psychoedukacyjny Poruszające Bajki o Emocjach.