Gruntownia Centrum Dobrych szkoleń drama dla dzieci

Moduł 10 Duma

Dzień dobry! Witam się w kursie dla rodziców w ramach programu Poruszające Bajki o Emocjach

O dumie. Wprowadzenie

Duma jest emocją wtórną, późniejszą rozwojowo, która kształtuje się na bazie pierwotnej emocji – radości. Do wystąpienia tej emocji konieczne są pewne zdolności poznawcze (dlatego duma jest nazywana emocją samoświadomościową) oraz zdolność do samooceny, kiedy możemy oceniać swoje zachowanie i brać odpowiedzialność za oceniane działania albo od tej odpowiedzialności się uchylać.  Swoje zachowanie możemy oceniać jako udane lub nieudane. A ustalenie, czy jednostka odniosła sukces, czy poniosła porażkę, zależy od niej samej i opiera się na charakterze przyjętych przez nią norm / standardów (patrz: bajka o Króliczce). Najnowsze badania wskazują, że na początku trzeciego roku życia dzieci mają już swój zbiór standardów, norm, zasad i celów, i wydają się być zrozpaczone, kiedy je naruszają, a szczęśliwe, kiedy je wypełniają. 

Duma i wstyd są różne od smutku i szczęścia. Te drugie  możemy odczuwać, jeżeli coś się stało, ale nie my mieliśmy wpływ na bieg wydarzeń. Np. wygrana w totolotka. Możemy czuć szczęście, ale nie dumę, bo wygrana nie zależała od nas, tylko od losu. 

U podstaw odczuwania dumy leży świadomość / poczucie własnej wartości. Jest komunikatem, który mówi nam, że jesteśmy sprawczy, że potrafimy coś zrobić, wzmacnia takie cechy jak wytrwałość i cierpliwość, ponieważ przynoszą korzyści w postaci odczuwanej satysfakcji.

Kiedy człowiek uzna, że odniósł sukces, to może pojawić się poczucie pychy, czyli przesadnej pewności siebie (kiedy jednostka uzna, że osiągnęła sukces w odniesieniu do swoich norm i koncentruje się na całym Ja) lub dumy, która wynika z korzystnej oceny określonych działań. To radość spowodowana udanym zachowaniem. W przypadku dumy jednostka skupia swoją uwagę na konkretnym zachowaniu, Ja zostaje oddzielone od przedmiotu (inaczej niż w przypadku pychy). Badania psychologiczne wykazały, że nadmierne i nieadekwatne chwalenie dzieci może prowadzić do negatywnych skutków, ponieważ działa tu mechanizm wzmacniający pychę. Aby kształtować dumę, a nie pychę, stosuj asertywne pochwały (patrz: bajka o Zielonym Księciu).

DZIECIĘCA INSTRUKCJA OBSŁUGI EMOCJI:

Jak nauczyć dziecko być dumnym z siebie?

Wskazówka 1. Jeśli dziecko z trudnością uznaje coś za sukces i nie umie się cieszyć z własnych osiągnięć, jest niezadowolone lub zakłopotane, gdy się je nagradza lub wyraża uznanie, to znaczy, że nie może przeżyć uczucia dumy i ma niskie poczucie własnej wartości. Należy wtedy wzmacniać osobisty potencjał dziecka poprzez ocenę jego mocnych i słabych punktów oraz poprzez zmobilizowanie tych sił, które pozwolą przezwyciężyć słabości.

Wskazówka 2. Najlepiej, żeby dzieci same odkrywały swój potencjał poprzez odpowiednio sprowokowane sytuacje. Powinno się zwracać uwagę, że niczego nie osiąga się natychmiast i automatycznie. Ważna jest nauka cierpliwości i wytrwałości. Należy przypominać im, że są odważne i potrafią pokonać przeszkody, by osiągnąć cel, tak by nauczyło się określać siebie poprzez sukces oraz by uzyskało pozytywną wizję samego siebie. Jedną z najlepszych metod wzmocnienia dziecięcej wiary w siebie jest zachęcenie dziecka do pozytywnego mówienia o sobie samym.

Ćwiczenie 1. Gadający kapelusz. Pozytywne werbalizowanie swoich myśli. Naklejcie na kapeluszu napis „Gadający kapelusz”. Traktujcie go jako głos, który werbalizuje myśli tego, kto go nosi. Kiedy dziecko zmaga się z jakąś pracą, zadaniem i brakuje mu wytrwałości i wiary w siebie, załóżcie mu kapelusz na głowę i poproście, aby myślało głośno, tak aby mogło słyszeć swoje rozważanie. Zwerbalizowane negatywne myśli nie są tak groźne, jak te ukryte.

Ćwiczenie 2. Popatrzeć na wygraną. Wizualizacja. Należy sobie siebie wyobrazić coraz bliżej celu, który chcemy osiągnąć. Zasugerujcie dziecku, by zdecydowało się na jeden konkretny cel, np. nauczyć się jeździć na rowerze. Wytłumaczcie mu, że wy wymyślacie historyjkę, ale ono musi ją sobie wyobrazić. Poproście, by zamknęło oczy, podczas gdy wy szczegółowo i realistycznie opowiadacie mu o zakończonej pełnym sukcesie nauce jazdy na rowerze. Powtórzcie opowiastkę, ale poproście dziecko, by pomogło zdecydować, co wydarzy się w dalszej kolejności. „Złapcie” tę historyjkę do pudełka i przewiążcie wstążkę. Następnym razem, gdy dziecko nie będzie mogło osiągnąć celu, wystarczy, że tylko weźmie nagrodę w ręce i przypomni sobie, co jest w środku.

Tematyka warsztatów dla dzieci

W odległych Chinach, w klasztorze na szycie góry, kształcą się młodzi uczniowie i uczennice. Wielki Mędrzec Chin przygotowuje ich do odpowiadania na najważniejsze pytania tego świata. By móc pomagać innym, uczniowie i uczennice muszą ćwiczyć się w samodyscyplinie, wytrwałości, cierpliwości, uważności na innych, odwadze i skupieniu. Codziennie rano młodzi adepci ćwiczą swoje ciało, naśladując ruchy zwierząt oraz ćwiczą swój umysł, medytując w oczekiwaniu na mistrza i rozmawiając z nim o życiu. Szukają odpowiedzi na pytania, tj.: do czego potrzebny jest smutek? Jak się złościć, żeby nie ranić innych? Jakie korzyści płyną ze strachu? Czy zawsze warto się bać? Czy są ludzie, którzy niczego się nie boją?

Pewnego dnia Wielki Mędrzec Chin zapytał swoich wychowanków o to, czym jest duma i kiedy można być dumnym z siebie. A potem wysłał ich w drogę, by znaleźli odpowiedź na to pytanie. Na swojej ścieżce do mądrości mieli wykonać takie zadania, z których poczują się dumni. 

Na koniec dał im następującą radę: „Pamiętajcie, nie możecie się poddać, nawet jak zadanie okaże się trudne albo wyda wam się, że nie potraficie tego zrobić. Trzeba wtedy przełamać negatywną myśl i zastąpić ją pozytywnym postrzeganiem: Potrafię to zrobić, jestem silny, dam radę. A teraz ruszajcie w drogę”.

Czy uczniowie wytrwają w wykonywaniu zadań i pokonywaniu trudności? Czy potrafią przezwyciężyć zniechęcenie, kiedy zadania okazywały się trudne i wymagały wielu ponownych prób?

Podczas warsztatów dzieci:

  • poszerzają swój słownik uczuć (duma, wstyd, złość, frustracja, strach, radość)
  • trenują rozpoznawanie w/w emocji,
  • pokazują swoim ciałem i mimiką w/w emocje,
  • poznają metodę pracy (dramowa bajka),
  • pogłębiają swoją empatię, pomagając głównej bohaterce.
Kalimba wartościowe bajki dla dzieci

Uwaga!

Z naszego doświadczenia dzieci na pierwszych warsztatach na pytanie, co czuje dana osoba, używają określeń związanych z wyglądem i zachowaniem danej osoby. Np. mówiąc: czuje uśmiech, zamiast radość, albo czuje łzy, zamiast smutek.

Spróbuj:

Opisując swój dzień, spróbuj nazywać swoje emocje za pomocą właściwych słów. Pobierz listę emocji i zobacz, w jaki sposób możesz opowiedzieć o Twoim dzisiejszym dniu.

Pobierz listę uczuć

Zobacz kolejne moduły

Autorka całego zamieszania

Prowadząca

Nazywam się Marysia Maruszczyk i opowiadam bajki.

Podczas prowadzenia warsztatów dla pacjentów Centrum leczenia Nerwic dla Młodzieży zrozumiałam, że początek ich choroby ma miejsce dużo wcześniej. Pierwsze hospitalizacje na oddziałach psychiatrycznych doświadczali będąc w V-VI klasie Szkoły Podstawowej. Zatem problem istniał od dawna. Wtedy zrozumiałam, że można było im pomóc, dużo, dużo wcześniej. I od tamtego momentu zaczęłam opowiadać bajki ze zdwojoną siłą, a kieruję je głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Ale kim dokładnie jestem? Absolwentką psychologii, trenerką umiejętności miękkich, specjalizuję się w metodzie dramy stosowanej (ang. applied drama). Ale co ważniejsze, jestem mamą i żoną. Mam szczęście wychowywać dwie córki (ur. 2016 i 2018). Najczęściej zatem jestem królewiczem, tudzież macochą. Czasami syrenką Morświną.

Chciałabym, aby moje dzieci żyły w świecie, który pełen jest akceptacji i szacunku. Wiem, że współnie możemy takie miejsce stworzyć.

Dlatego założyłam Gruntownię i wraz z zespołem prowadzimy program psychoedukacyjny Poruszające Bajki o Emocjach.