Młodzież

Maj 25, 2016

Warsztaty dla młodzieży

________________________________________________________________________________________________________________________________

Nasz autorski program profilaktyczny został stworzony na bazie wiedzy i doświadczenia kilkunastu lat pracy. Warsztaty, które oferujemy są odpowiedzią na realne problemy dzieci i młodzieży. Realizujemy je z pasją i zaangażowaniem udzielając informacji zwrotnych wychowawcom, pedagogom, dyrekcji.

Dlaczego warsztaty profilaktyczne są potrzebne?

warsztaty dla młodzieżyOkres dorastania jest trudny dla wszystkich najbliższych nastolatków, ale również dla nich samych. Podczas dojrzewania kluczowa staje się grupa rówieśnicza.

Pytania „Jak inni mnie widzą?, Co o mnie pomyślą?, Czy jestem normalny/a?” ciągle pojawiają się w głowie młodzieży. Utrudnia im to skupienie podczas nabywania wiedzy w szkole, a przecież przed nimi poważne wyzwania związane z egzaminami, które mają wpływ na późniejszą edukację.

Dodatkowym problemem stają się trendy i zachowania, które często nie są już zrozumiałe przez dorosłych. Młody człowiek może czuć się zagubiony w gąszczu internetowych idoli, szybkich snapów i mnogości informacji, jakie dostarczane są mu każdego dnia. Aby ułatwić nastolatkom budowanie pozytywnych relacji w grupie proponujemy zestaw różnych tematów profilaktycznych, które naszym zdaniem są kluczowe dla współczesnej młodzieży.

Jakie są korzyści udziału młodzieży w naszych warsztatach?

Każdy warsztat spełnia trochę inne cele, jednak nasz system pracy zawsze zakłada, że po naszych spotkaniach młodzież:

 • widzi wartość współpracy,
 • chce wspierać innych,
 • poznaje siebie i rówieśników z innej strony,
 • ma okazję pokazać siebie, w zupełnie innym świetle niż podczas lekcji,
 • doświadcza przyjemności rozmowy z ludźmi,
 • jest świadoma zasad, które integrują.

Skąd wiemy, że to działa?

Podczas każdych zajęć prowadzona jest ewaluacja w postaci ankiet. Po warsztatach przygotowywany jest RAPORT ewaluacyjny, który zapewnia wgląd w przebieg warsztatów oraz zawiera REKOMENDACJE do dalszej pracy z klasami. Raport ewaluacyjny z realizacji programu profilaktycznego.

Tematy i zagadnienia poruszane na warsztatach:

Niemoc to przemoc
niemoc to przemoc

 • Czym jest przemoc i czym różni się od złości?
 • Kiedy powiedzieć STOP przemocy?
 • Jak zareagować, kiedy jest się świadkiem przemocy?

Na warsztacie znajdujemy odpowiedzi na te pytania, rozwijamy empatię i postawę szacunku do drugiej osoby, która jest podstawą przeciwdziałania przemocy.

 

Chiński kryzys
chiński kryzys warsztaty dla młodzieży

 • Czym jest konflikt?
 • Czemu służy konflikt?
 • Jak wyrażać w sposób konstruktywny swoje emocje i potrzeby?
 • Jak odczytywać emocje i potrzeby drugiej strony?

Chińczycy rozumieją kryzys jako zagrożenie, ale również szansę. Podczas warsztatów pokazujemy obie strony konfliktu i uczymy jak konstruktywnie sobie z nim radzić poprzez odczytywanie emocji i potrzeb.

Tylko nie myśl o rudym lisie

warsztaty z profilaktyki uzależnień

 • Jakie są Twoje wartości życiowe? Co cenisz w swoim życiu?
 • W jakim stopniu jesteś odpowiedzialny za swoje życie?
 • Jak substancje psychoaktywne mogą Ci przeszkodzić w realizacji swoich celów oraz życiu zgodnie z własnymi wartościami?
 • Jakie są negatywne skutki sięgania po środki psychoaktywne?

Zakazany owoc kusi najbardziej. Czynnikiem ryzyka sięgania po środki psychoaktywne jest przekonanie, że substancje te są mało szkodliwe, a ich stosowanie podlega ścisłej kontroli. Podczas warsztatu poruszamy tematykę wartości, decyzji i negatywnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych sięgania po narkotyki, alkohol i inne substancje uzależniające.

W grupie siła!

jak pomóc nastolatkom poprzez budowanie sieci wsparcia

 • Co nas łączy, a co różni?
 • Czemu służy tolerancja?
 • Jak dobrze współpracować ze sobą?
 • Co jest ważne dla naszej klasy?

Zgrana klasa to podstawa profilaktyki. Poczucie bycia w przyjaźnie nastawionej grupie, która szanuje inność i podziela pasje to jedno z ważniejszych doświadczeń dzieci w szkole. Podczas warsztatu pracujemy nad zintegrowaniem klasy. Warsztaty rekomendowane są dla pierwszych klas.

Media expert

warsztaty edukacji medialnej

 • Media – jakie są ich funkcje w społeczeństwie?
 • Czym różni się fakt od opinii?
 • W jaki sposób powinien pracować dziennikarz?
 • Jak można modyfikować wizerunek w mediach?

Jesteśmy bombardowani informacjami medialnymi – jak sobie z nimi poradzić? Podczas warsztatów zastanowimy się, po co są media, jaka jest rola dziennikarza, jak odróżnić fakty od opinii. Dotkniemy również tematu zmiany wizerunku osób przez programy typu: Photoshop. Celem warsztatu jest poszerzenie świadomości w zakresie korzystania z mediów.

Czy na pewno chcesz to wysłać? Potwierdź, anuluj

edukacja medialna

 • Czym jest cyberprzemoc?
 • Co może pomóc ograniczyć przemoc w Internecie?
 • Jak uchronić się przed cyberprzemocą?
 • Jak wyrażać złość w sposób konstruktywny?

Natychmiastowe reakcje emocjonalne mogą bardzo kogoś skrzywdzić. Warsztat dotyczy przemocy w Internecie, tj. złośliwe komentarze, umieszczanie obraźliwych zdjęć, nękanie mailami, itd. Podczas warsztatu skoncentrujemy się na wypracowaniu sposobów radzenia sobie ze złością i przemocą w Internecie.

Plagiat kontra twórczość

plagiaty

 • Czym jest plagiat?
 • Co by było, gdyby wszyscy ściągali?
 • Czemu ludzie NIE ściągają?
 • Jakie są moje wartości życiowe?
 • Jakie są moje mocne strony?

Ściąganie i plagiatowanie to problem polskiej szkoły. Podstawa warsztatu antyplagiatowego to: budowanie poczucia wiary we własne możliwości, zrozumienie konsekwencji ściągania, zbudowanie systemu wartości przeciwnego ściąganiu.

Mówię NIE, ponieważ…

asertywność

 • Czy mam prawo odmawiać?
 • Jak odmawiać, aby nie ranić innych?
 • Czym różni się postawa asertywna od agresywnej i bierno-agresywnej?
 • Jakie są moje mocne strony?

Chęć przynależenia do grupy i strach przed odrzuceniem może prowadzić do cierpienia i godzenia się na rzeczy, na które nie ma się ochoty. Umiejętność odmawiania to ważna kompetencja, której podstawą jest ugruntowana samoocena. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jaka jest różnica między postawą agresywną, bierno-agresywną i asertywną.

Kiedy TY mówisz, Ja słucham

mówienie i słuchanie

 • Czym charakteryzuje się dobra komunikacja?
 • Jak wygląda komunikat typu JA?
 • Jak komunikować się bez przemocy?

Czasami, aby się zrozumieć należy dobrze posłuchać. Warsztat dotyczy komunikacji opartej na szacunku, wzbudzenia chęci porozumienia się i rozbudzenia empatii. Ukierunkowany jest na ograniczanie przekleństw i wulgarnych określeń kierowanych do swoich rówieśników.

Różowy słoń

warsztaty o tolerancji

 • Co sprzyja twórczości?
 • Co ogranicza twórczość?
 • Jak bardzo jesteśmy twórczy?
 • Jak budować skojarzenia?
 • Myślenie pytajne – jak zadać właściwe pytanie?

Pobudzanie do twórczego myślenia sprzyja otwartości na doświadczenie, szukania nowych rozwiązań problemów, sprzyja integracji w grupie. Na warsztacie uczymy, że porażka prowadzi do sukcesu, a ciekawość nie jest związana z piekłem.

Myślę, więc działam. Moja obywatelskość.

myślę, więc działam

3 godziny warsztatu + ewentualnie 5 spotkań po 2 godziny poza lekcjami

 • Czym jest społeczeństwo obywatelskie?
 • Po co się angażować?
 • Na co mam wpływ?
 • Czym jest moja społeczność lokalna?
 • Co mogę dla niej zrobić?

Marazm i niska frekwencja wyborcza bierze się m.in. z przekonania o bezsilności i niemożności zmiany. Podczas 3-godzinnych warsztatów poruszamy tematykę wpływu swojego zachowania na społeczność. Na zajęciach dodatkowych realizujemy miniprojekt, czyli demokratycznie realizujemy pomysł na wsparcie społeczności lokalnej. Dzięki temu uczestnicy nabywają poczucie sprawstwa niezbędne do dalszego angażowania się w sprawy społeczne.

Moja sprawa

moja odpowiedzialność

 • Czym jest odpowiedzialność?
 • Za co jesteśmy odpowiedzialni?
 • Kto nadał nam odpowiedzialność?
 • Co/ kto nas ogranicza?

Warsztaty skoncentrowane na odpowiedzialności świetnie nadają się dla klas i grup, które wykazują pozytywne wzroce zachowania, nie mają większych problemów w realacjach z równieśnikami.

Kaleidoskop

warsztaty o inności

 • Czym różni się tolerancja od akceptacji?
 • Gdzie jest granica tolernacji?
 • Do czego prowadzi ocena innych?

Czsto spotykanym problemem wśród dzieci i młodzieży jest ocena rówieśnika, który wygląda, zachowuje się inaczej niż grupa. Budzi to skrajne emocje i często jest zaczynkiem poważnego konfliktu w klasie. Warsztaty przeciwdziałają temu, ponieważ uświadamiają uczestnikom jakie wartości kryją się za akcpetacją, podczas zajęć uczniowie i uczennice uczą stawiać granice w taki sposób, aby nie ranić innych.

Co mówi mi ciało?

profilaktyka prozdrowotna

 • Czym czym charakteryzuje się zdrowy apetyt, obżarstwo i jego brak?
 • Jak pokochać siebie?
 • Jak ulepszać swoje ciało z głową?
 • Jakie są negatywne kkonsekwencje chudnięcia i tycia?

W okresie dorastania wygląd staje się bardzo istotny z punktu widzenia nastolatków. Często też niezadowolenie ze swojej sylwetki prowadzi do braku wiary w siebie i swoje możliwości. Warsztaty mają na celu dostarczenie rzetelnej wiedzy o negatywnych skutkach odchudzania i tycia oraz wypracowania z uczestnikami sposóbów dbania o swoje ciało, aby było zdrowe.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Organizacja warsztatów

Warsztaty trwają ok. 3 godzin lekcyjnych.

Prowadzone są na terenie Warszawy i okolic.

Prowadzone są przez dwie trenerki jednocześnie.

Klasy powyżej 16 osób dzielone są na dwie mniejsze grupy – każda trenerka prowadzi jedną grupę, w oddzielonych salach.

Wychowawcy otrzymują informacje zwrotne o grupie.

Trenerki tworzą pisemne rekomendacje do dalszej pracy z grupą.

Skontaktuj się z nami!

 

strzałka w bok