Dzieci

Maj 25, 2016

Warsztaty dla dzieci

________________________________________________________________________________________________________________________________

Odnalezienie się w nowej rzeczywistości, po przejściu z przedszkola do szkoły, może być trudnym i wymagającym okresem. Zarówno dla dzieci, rodziców, ale też wychowawczyń i wychowawców.  Zmiana środowiska może powodować napięcia wśród dzieci, które z czasem zwykle przeradzają się w wieloletnie animozje rówieśnicze. Prowadzą one do wieloletnich sporów, a nawet aktów agresji i przemocy.

 

Dlaczego świadoma integracja jest ważna od pierwszych klas szkolnych?

Wychowawczynie i wychowawcy stoją przed bardzo ciężkim zadaniem – integracja klasy. W warunkach polskiego szkolnictwa nie jest to zadanie proste, ani tym bardziej oczywiste. Kluczowe jest, aby zrozumienie, że klasa – jaka zwykle formowana jest w polskiej szkole – rządzi się zupełnie inną dynamiką niż mała grupa (do 15 osób). Ta ostatnia rekomendowana jest przez psychologów jako najlepsza forma do pracy twórczej, w niej też najszybciej zachodzi integracja, a za nią wsparcie, przyjaźnie, relacje. Korzyści płynące z dobrze zintegrowanej klasy przekładają się również na efekty nauczania. Nie trzeba pisać, że im spokojniejsza atmosfera w klasie i chęć wspierania się rówieśników, tym łatwiej prowadzi się lekcje, a dzieci mają przyjemność ze zdobywania wiedzy. Każdy wychowawca to podkreśli. Niestety polskie klasy nie rządzą się tymi samymi prawami, co małe grupy i dlatego tak ciężko o dobrą integrację w szkołach.

Jakie są korzyści z dobrze zintegrowanej klasy?

 • Członkowie darzą siebie szacunkiem,
 • Wspierają siebie w nauce,
 • Potrafią współpracować, ze sobą,
 • Tolerują różnice między sobą,
 • Akceptują różnorodność,
 • Potrafią rozwiązywać konflikty, bez agresji czy przemocy,
 • Mają wspólny cel,
 • Czują przynależność do klasy i szkoły,
 • Wiedzą jak zawiązywać relacje w nowych grupach,
 • Lubią być w szkole!

Skąd wiemy, że to działa?

Czytaj: o efektywnej pracy grup.

Jak pracujemy?

Aby ułatwić dzieciom proces integracji w klasie proponujemy cykl trzech warsztatów wspomagających relacje grupowe. Dzięki trzem warsztatom trenerki mają szansę poznać klasę i dostosować do jej potrzeb kolejne spotkania. Takim sposobem oddziaływanie jest najsilniejsze, bo ma szansę realnie odpowiedzieć na potrzeby dzieci.

Tematy poszczególnych spotkań opracowywane są z myślą o długotrwałych korzyściach dla dzieci i klasy jako grupy.

Nadrzędnym celem jest integracja klasy m.in. poprzez:

 • podwyższenie umiejętności komunikowania swoich potrzeb i uczuć,
 • wyrażaniu niezgody na krzywdzące zachowanie wobec siebie i innych,
 • zwrócenie uwagi dzieci na podobieństwa między dziećmi,
 • znalezienie wspólnych zainteresowań,
 • zaakcentowanie różnic, jakie się pojawiają,
 • utrwalenie postawy akceptacji innych osób.

Pracujemy warsztatowo, co ZNACZNIE podwyższa jakość świadczonych usług. Nasz model pracy jest zgodny ze standardami pracy warsztatowej wyznaczonej przez m.in. Kurta Lewina, Carlsa Rogersa czy Krzysztofa Jedlińskiego.

TEMATY

warsztaty dla dzieci z SP (Szkoły Podstawowej)

warsztaty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

Kontrakt i integracja

Cele:

 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w grupie,
 • Ustalenie norm i reguł sprzyjających współpracy i budowaniu bliskich relacji w klasie,
 • Budowanie wspólnej tożsamości klasy.

Opis warsztatu: Podczas spotkania dzieci wypracowują zasady, które będą panowały w ich grupie, jest to ważny moment, ponieważ ustalone zostaną również procedury wspomagające ich przestrzeganie oraz definiujące negatywne konsekwencje ich nieprzestrzegania. Podczas warsztatu proponowane są gry i zabawy psychoedukacyjne mające na celu integrację grupy w taki sposób, aby poszczególni jej członkowie poznali siebie nawzajem lepiej, znaleźli podobieństwa i zaakceptowali różnice tak, by mogli czerpać zadowolenie ze wspólnej zabawy.

Praca nad polepszeniem relacji w grupie

Cele:

 • Podwyższenie umiejętności wyrażania swoich uczuć w sposób konstruktywny,
 • Polepszenie komunikacji w grupie,
 • Zbudowanie pozytywnego doświadczenia bycia ze sobą jako zgranej klasy.

Opis warsztatu: Zajęcia poświęcone są komunikacji, gry i zabawy psychoedukacyjne mają pokazać dzieciom, jak wartościowe jest tworzenie wspólnoty, która może być oparciem, a nie źródłem niepokoju. Podczas spotkania dzieci uczestniczą w wielu ćwiczeniach zespołowych, mających na celu zbudowanie postawy otwartej na drugiego człowieka, jednocześnie z zachowaniem swoich barier i granic.

Utrwalenie pozytywnych postaw i zachowań

Cele:

 • Podtrzymanie zdobytej wiedzy i umiejętności interpersonalnych,
 • Ewaluacja warsztatów,
 • Opracowanie rekomendacji do dalszej pracy z klasą.

Opis warsztatu: Spotkanie dotyczy ewaluacji pracy trenerek oraz oceny, czy warsztaty spełniły swoje zadanie, dlatego następuje w dalszym odstępstwie czasowym niż dwa pierwsze zajęcia. Podczas warsztatów proponowane są podobne ćwiczenia jak przy spotkaniu drugim, jednak mają one na celu sprawdzenie czy dzieci przyswoiły zdobyte doświadczenia i potrafią ze sobą współpracować.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Organizacja warsztatów

Warsztaty trwają ok. 3 godzin lekcyjnych.

Prowadzone są na terenie Warszawy i okolic.

Prowadzone są przez dwie trenerki jednocześnie.

Klasy powyżej 16 osób dzielone są na dwie mniejsze grupy – każda trenerka prowadzi jedną grupę, w oddzielonych salach.

Wychowawcy otrzymują informacje zwrotne o grupie.

Trenerki tworzą pisemne rekomendacje do dalszej pracy z grupą.

Skontaktuj się z nami!

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Warsztaty dla dzieci z klas IV – VI obejmują tematy przeznaczone również dla klas gimnazjalnych, są odpowiednio dostosowywane do wieku i wiedzy uczestników.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dramowe bajki o emocjach dla dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną

Bajko dramowe o emocjach zostały opracowane z myślą o rozwoju emocjonalności dzieci w wieku przedszkolnym. Jednak metoda ta świetnie sprawdza się również w pracy ze starszymi dziećmi. Jednak w wieku szkolnym wyzwaniami stają się relacje z rówieśnikami, dlatego też tematy różnią się od tych zaproponowanych przedszkolakom.

Tematy

dramowe bajki o emocjach dla dzieci z SP

Wybrane tematy z cyklu dramowych bajek o emocjach dla edukacji wczesnoszkolnej

 • Jak pogodzić się z przegraną? – bajka uczy akceptacji sukcesów i porażek, docenianie swojego wysiłku a nie efektu pracy.
 • Po co współpracujemy? – bajka pokazuje jakie wartości ma współpraca i co jest ważne, aby zaistniała.
 • Jak szanować czyjąś przestrzeń? – bajka pozwala na doświadczenie wartości szacunku do swojej i cudzej przestrzeni.
 • Jak ze sobą rozmawiać, nawet kiedy się nie zgadzamy? – bajka dotyczy sztuki prowadzenia rozmowy podczas konfliktu.
 • Po co czekać na swoją kolei? – bajka pozwala uczestnikom zrozumieć jakie korzyści płyną z oczekiwania na swoją kolei.
 • Dlaczego przestrzegać reguł gry? – bajka ma za zadanie sprowokować dzieci do nazwania wartości płynących z zachowywania reguł tak, aby same chciały ich przestrzegać.
 • Czemu bicie nie jest rozwiązaniem? – bajka pozwala na nazwanie uczuć i dostrzeżenie konsekwencji zachowań agresywnych, jednocześnie pokazuje jak wyładować emocje w sposób konstruktywny.
 • Jak przeciwstawiać się presji rówieśników? – bajka uczy jak bronić swoich praw i granic, stanowczo wyrażać swoje zdanie, jednocześnie dostrzegać potrzeb i granic innych.
 • Jaka jest różnica między dumą, a popisywaniem się? – bajka ukazuje różnicę między byciem dumnych i chęcią pochwalenia się sukcesem, a popisywaniem się, które ma na celu zwrócić uwagę innych na siebie.
 • Po co się dzielić?bajka pozwala dzieciom na nazwanie korzyści płynących z dzielenia się i współpracy w grupie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o cyklu dramowych bajek o emocjach dla dzieci ze Szkoły Podstawowej skontaktuj się z nami!

strzałka w bok